S305. It has turned my whole life upside down

Issy

I met my soul love through a dating site, and when he sat down next to me, I knew, I know him. I got a warm feeling in my heart chakra, which was a different feeling than being in love.
I have tried 2x to build a love affair with him.
My soul love had a lot of fears and projected them on me.
He doesn’t want and can’t have a love affair with me, I still want that.
He has broken off all contact, it is a shame to say goodbye, I have asked for a final goodbye, but he cannot and will not look into my eyes anymore.
I have learned that I can open my heart chakra and give unconditional love.
When we had been having sex together, and he was still in me, I saw the light coming from his eyes! I named that, and it made him cry! The light could not be caused by a light incident, because he had it in his back!

The eroticism was different, namely no longer focused on the goal (orgasm), but on the road, being together.
My soul love feeling is crushing for me and has turned my whole life upside down. I don’t know if I can ever go for less.
I still feel love for him remotely, I miss him every second for 24 hours!
The relationship is over, because he couldn’t handle it, and got too much trouble with his fears.
My biggest wish is still a love affair with my twin, but that is only possible once he has overcome his fears!

My tip: first work on yourself and let go of the other person, if they don’t want to work on themselves. A soul’s love only has a chance of success if you both work hard at yourself.

Ik heb mijn zielsliefde via een datingsite ontmoet, en toen hij naast me ging zitten, wist ik het, ik ken hem. Ik kreeg ik een warm gevoel in mijn hartchakra, wat een ander gevoel was dan verliefd zijn.
Ik heb 2x geprobeerd een liefdesrelatie met hem op te bouwen.
Mijn zielsliefde had veel lat van zijn angsten en projecteerde die op mij.
Hij wil en kan geen liefdesrelatie met mij hebben, ik wil dat wel nog steeds.
Hij heeft alle contact verbroken, zonde echt afscheid te nemen, ik heb wel om een definitief afscheid verzocht, maar hij kan en wil mij niet meer in de ogen kijken.
Ik heb geleerd, dat ik mijn hartchakra kan openen, en onvoorwaardelijke liefde kan geven.
Toen we samen hadden liggen vrijen, en hij nog in mij lag, zag ik het licht uit zijn ogen komen! Ik benoemde dat, en hij moest ervan huilen! Het licht kon niet veroorzaakt worden door een lichtinval, want die had hij in zijn rug!

De erotiek was anders, n.l. niet meer op het doel ( orgasme)gericht, maar op de weg, het samenzijn.
Mijn zielsliefdegevoel is voor mij verpletterend en heeft mijn hele leven op zijn kop gezet. Ik weet niet of ik ooit nog voor minder kan gaan.
Ik voel nog steeds op afstand liefde voor hem, mis hem elke seconde, 24 uur lang!
De relatie is over, omdat hij het niet aankon, en teveel last kreeg van zijn angsten.
Mijn grootste wens is nog steeds een liefdesrelatie met mijn twin, maar dat kan pas, als hij zijn angsten heeft overwonnen!

Mijn tip: werk eerst aan jezelf en laat de ander los, als die niet aan zichzelf wil werken. Een zielsliefde heeft alleen een kans van slagen, als je beiden keihard aan jezelf werkt.