Q1195. Turned into myself?

Onbeken

Unknown

Since I met my twinflame I have noticed that I have regularly turned to myself. Then I have the feeling that I am not in this world for a moment. This is not easy for my partner but I cannot help it. What is this? I notice that I have changed; also like to be in silence. How should I interpret all this?

Answer 1
The answer comes from “the silence”.
(Unknown)

Answer 2
It is the calm before the storm. It will alternate. You are processing what is there, you have to get used to it. If you surrender to it, it will take you less and the process will be smoother. I wish you a good time with trial and error.
(Unknown)

Answer 3
It is certainly a change now that there are 2 worlds that you live in. But sooner or later everyone will be confronted with it. Be glad that you can already experience heaven on earth. It has enriched my life very positively now that I have arrived at this point. What all comes your way will make you stronger. And if you want to pull yourself back to put everything in a row it is certainly good that silence is a very good medicine to come out clearer.
(Remco)

Answer 4
How recognizable! I have also loved silence much more since I know my twinflame. I also often just dream away, in line with AH for example. I have a great need for space for myself (to be alone) and to meditate or concentrate on him. Sometimes I get in touch, and I do it for that.
(Unknown)

Answer 5
Correct answer 4, that’s how I experience it too. Tranquility and space around me (many of them) Tranquility to unwind yourself, to gain insight into how to process and place things. Freedom in the sense of no claim or feeling cramped. Love
(Butterfly)

Onbekend

Sinds ik mijn tweelingziel heb ontmoet merk ik dat ik met regelmaat in mezelf gekeerd ben. Heb dan het gevoel even niet op deze wereld te zijn. Dit is voor mijn partner niet makkelijk maar ik kan er niets aan doen. Wat is dit? Ik merk dat ik veranderd ben; vind het ook fijn om in stilte te zijn. Hoe moet ik dit alles interpreteren?

Antwoord 1
Vanuit “de stilte” komt het antwoord.
(Onbekend)

Antwoord 2
Het is de stilte voor de storm. Het zal gaan afwisselen. Je bent aan het verwerken wat er is, je moet er aan wennen. Als je eraan overgeeft zal het je minder in beslag gaan nemen en het proces zal soepeler gaan. Ik wens je een goede tijd toe met vallen en opstaan.
(Onbekend)

Antwoord 3
Het is zeker een verandering nu er 2 werelden zijn waar je in leeft. Maar vroeg of laat zal iedereen ermee te maken krijgen.Wees blij dat je nu al de hemel op aarde kan ervaren. Het heeft mijn leven erg positief verrijkt nu ik op dit punt ben aanbeland.Wat er allemaal op jou pad komt daar wordt je sterker van.En als je jezelf wilt terug trekken om alles op een rij te zetten is dat zeker goed de stilte is een heel goed medicijn om er helderder uit te komen.
(Remco)

Antwoord 4
Hoe herkenbaar! Ik ben ook veel meer van stilte gaan houden sinds ik mijn tweelingziel ken. Ik sta ook vaak zomaar een eind weg te dromen, in de rij bij AH bijvoorbeeld. Heb grote behoefte aan ruimte voor mezelf (alleen zijn) en lekker mediteren of me op hem concentreren. Soms krijg ik dan contact, en daar doe ik het voor.
(Onbekend)

Antwoord 5
Klopt antw.4, zo ervaar ik dat ook. Rust en ruimte om me heen(veelzelfs)Rust om zelf tot rust te komen, inzichten te krijgen dingen te verwerken en te kunnen plaatsen. Vrijheid in de zin van geen geclaim of en benauwd gevoel. Liefs
(Vlinder)